Phần mềm MAMP PRO

MAMP là phiên bản thực nghiệm và chuyên nghiệp của môi trường máy chủ cổ điển. Phần mềm này được thiết kế cho các nhà phát triển weblập trình viên chuyên nghiệp. MAMP PRO cho phép bạn dễ dàng cài đặt và quản lý môi trường phát triển của bạn. MAMP cài đặt một môi trường máy chủ cục bộ trong máy tính của bạn trong vài giây. Ứng dụng này là miễn phí và dễ cài đặt. Ứng dụng này không làm ảnh hưởng đến bất kỳ cài đặt Apache hiện có nào đang chạy trên hệ thống của bạn. Giống như bản phân phối Linux, MAMP là sự kết hợp của phần mềm miễn phí và cũng được cung cấp miễn phí. MAMP được phát hành theo Giấy phép Công cộng GNU, và do đó có thể được phân phối tự do trong phạm vi của giấy phép này.

Tính năng của MAMP:

 • Cải thiện GUI với Trình Tìm kiếm Thanh Bên
 • Trình biên tập tích hợp để chỉnh sửa các tập tin nguồn và xem hình ảnh, PDF
 • Xem trước các trang web trên thiết bị di động có ứng dụng iOS chuyên dụng
 • Cập nhật ứng dụng cho các thành phần phổ biến: PHP, phpMyAdmin, CURL và OpenSSL
 • Trình duyệt web có thể tìm kiếm được trang web xem trước
 • Lưu và khôi phục cài đặt máy chủ cho từng máy
 • Thanh công cụ tùy biến cho các chức năng thường xuyên yêu cầu
 • Quản lý tất cả các tài sản của dự án với một cửa sổ tài sản mới
 • Multi-PHP: Chạy các phiên bản PHP khác nhau cùng một lúc. MAMP Pro luôn cung cấp nhiều phiên bản của PHP.
 • Virtual Server: Bạn có thể thiết lập và kiểm tra bất kỳ số lượng máy chủ ảo mà không ảnh hưởng đến hệ điều hành của bạn
 • DNS động: Cho phép truy cập bên ngoài. Với MAMP PRO, bạn có thể dễ dàng kết nối máy chủ cục bộ với Internet với nhà cung cấp DNS động.

Yêu cầu hệ thống:

 • Windows 10, Windows 8.1 hoặc Windows 7
 • Mac Platform: Intel, bộ xử lý 64-bit OS X 10.10 trở lên

TẢI VỀ [356 MB]

Xem thêm Công cụ lập trình

Được đề xuất cho bạn

Quản lý cơ sở dữ liệu với SQLite Expert Professional v5.4.45.590

SQLite Expert Pro – là một công cụ mạnh được thiết kế để đơn giản hóa sự phát triển …