Sản phẩm này là một sơ yếu lý lịch phong cách và chuyên nghiệp và bao gồm mẫu thư. Đó là một mẫu tùy biến hoàn toàn, tương thích với Adobe Indesign. Mẫu này có cả kích thước chữ A4 và US. Với mẫu này bạn có thể trình bày cho mình một cách phong cách riêng và chuyên nghiệp!

Mẫu hồ sơ Woother Resume cho Adobe Indesign

Sản phẩm bao gồm:

  • Indesign template (2 trang), kích thước tài liệu: A4.
  • Indesign template (2 trang), kích thước tài liệu: US Letter.
  • Một thư mục với hình ảnh (giấy phép CCZ).
  • Một thư mục với phông chữ.
  • Một thư mục với các tập tin .idml.
  • Màu sắc hoàn toàn có thể chỉnh sửa thông qua bảng màu.
  • Các lớp được sắp xếp hợp lý.
  • Tất cả các hình dạng dựa trên vector.
  • Bao gồm các kiểu đoạn.
  • Đã canh với lưới cột.

TẢI VỀ

Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Vector thực đơn thức ăn và quán cà phê

Trong phần này, bạn sẽ thấy 5 files menu “quán cà phê” và “thức ăn nhanh…