MediaChance Plugin Bridge

MediaChance Plugin Bridge là một tiện ích để chạy các plugin 32 bit trong chương trình Photoshop 64-bit. Hàng trăm Photoshop Plugin 32-bit, trong khi nó không thể chạy trong 64-bit, nhưng bây giờ với sự giúp đỡ của phần mềm này Bạn có thể sử dụng nó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Plugin này như một cầu nối giữa Photoshop 64-bit và 32-bit cho người dùng Photoshop, để giúp quản lý các plug cũ 32-bit trực tiếp từ Adobe Photoshop chạy 64-bit và sử dụng mà không có lỗi nào. Phần mềm này tương thích với hầu hết các plugin, nhưng xin lưu ý rằng một số plugin rất cũ có thể không hoạt động đúng cách.

Các tính năng chính của Plugin Bridge Software:

  • Chạy plugin 32 bit trong phiên bản Photoshop 64 bit
  • Chạy các plugin KPT Collection không giám sát
  • Thêm bất kỳ số lượng các plugin 32-bit vào danh sách phần mềm này
  • Hoạt động đúng khi sử dụng trong Photoshop

DOWNLOAD [4 MB]

Xem thêm Phần mềm thiết kế

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm MAGIX Movie Edit Pro 2022 Premium v21.0.1.85

MAGIX Movie Edit Pro là phần mềm chuyên nghiệp để chỉnh sửa video. Một trong những tiêu ch…