Network Manager - Network Tools & Utilities

Lựa chọn tốt nhất để quản lý mạng với các công cụ mạng mạnh mẽ và chuyên nghiệp tập trung vào hiệu suất, độ chính xác và tính đơn giản.

Các công cụ và tiện ích mạng khả dụng :

 • Real time telephony monitoring graph
 • Real time network information
 • Real time network usage graph
 • Real time WiFi monitoring graph
 • Universal Scanner
 • Status Tracer
 • Speed Test
 • Ping
 • Multi Ping
 • Traceroute
 • Progressive Traceroute
 • Ports Scanner
 • Whois Query
 • LAN Scanner
 • Telnet Client
 • SSH – Secure Shell
 • FTP Client
 • WiFi Scanner & Analyzer
 • UPnP / DLNA Scanner
 • NSD – Network Service Discovery
 • Nmap Scanner (Network Mapper V. 7.31)
 • Nping
 • Packet Capture (tcpdump V. 4.9.2) – Root needed
 • Netcat (V.1.1.0) & Netcat (V.6)
 • iPerf 2 (V.2.0.5) & iPerf 3 (V.3.5)
 • Network Stress Tester
 • SSL/TLS Scanner & Analyzer
 • Web Crawler
 • ARP & ND Cache
 • NetStat Info
 • IP Calculator
 • IP Lookup
 • DNS Lookup
 • Finger Client
 • Wake on LAN
 • Add Devices and group in categories
 • Add Categories
 • Add Devices Information
 • Protect devices section with password

CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eakteam.networkmanager.pro

Download APK File[10 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM ANDROID

Được đề xuất cho bạn

Quản lý file với ES File Explorer Pro v4.2.9.10 Premium cho android

ES File Explorer (File Manager) là một phần mềm miễn phí và đầy đủ tính năng (ứng dụng, tà…