Niên giám các khoa trường Đại học Mỏ Địa Chất HUMG

Trong quá trình học tập tại trường mỏ địa chất, mỗi sinh viên ít nhiều đều trải qua quá trình đăng kí môn học. Nhưng nhiều khi, trong những ngày đến khoảng thời gian đăng kí môn học của mình, mà vì một lý do nào đó mà bạn không có niên giám của khoa để tra cứu, có thể là do về quê, bị mất sách niên giám,…thì hôm nay mình xin gửi đến cho các bạn bộ niên giám của tất cả các khoa của trường.

Bạn đang cần xem Niên giám của chương trình đào tạo nào của Nhà trường thì di chuyển con trỏ đến khoa mà mình cần xem nhé.

  1. Khoa Cơ Điện                                         ➡  Click vào đây
  2. Khoa Công nghệ thông tin                    ➡ Click vào đây
  3. Khoa Địa chất                                         ➡ Click vào đây
  4. Khoa Dầu khí                                          ➡ Click vào đây
  5. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh   ➡ CLick vào đây
  6. Khoa Mỏ                                                  ➡ Click vào đây
  7. Khoa Môi trường                                    ➡ Click vào đây
  8. Khoa Trắc địa                                          ➡ CLick vào đây
  9. Khoa Xây dựng                                       ➡ Click vào đây
Xem thêm Khác

Được đề xuất cho bạn

Kho Tài Liệu Ôn Thi Đại Học 2020 Đầy Đủ Nhất Việt Nam

Chia sẻ các bạn tải toàn bộ sách tài liệu ôn thi đại học 2020 đầy đủ nhất Việt Nam tại đây…