Loading...

Niên giám các khoa trường Đại học Mỏ Địa Chất HUMG

Trong quá trình học tập tại trường mỏ địa chất, mỗi sinh viên ít nhiều đều trải qua quá trình đăng kí môn học. Nhưng nhiều khi, trong những ngày đến khoảng thời gian đăng kí môn học của mình, mà vì một lý do nào đó mà bạn không có niên giám của khoa để tra cứu, có thể là do về quê, bị mất sách niên giám,…thì hôm nay mình xin gửi đến cho các bạn bộ niên giám của tất cả các khoa của trường.

Bạn đang cần xem Niên giám của chương trình đào tạo nào của Nhà trường thì di chuyển con trỏ đến khoa mà mình cần xem nhé.

  1. Khoa Cơ Điện                                         ➡  https://goo.gl/Be8YBS
  2. Khoa Công nghệ thông tin                    ➡ https://goo.gl/AymUzP
  3. Khoa Địa chất                                         ➡ https://goo.gl/zRRBtF
  4. Khoa Dầu khí                                          ➡ https://goo.gl/9Sme74
  5. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh   ➡ https://goo.gl/YbkVZW
  6. Khoa Mỏ                                                  ➡ https://goo.gl/rhFcgU
  7. Khoa Môi trường                                    ➡ https://goo.gl/TCRRbD
  8. Khoa Trắc địa                                          ➡ https://goo.gl/VrpPBk
  9. Khoa Xây dựng                                       ➡ https://goo.gl/f7HHWz
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm Khác

Được đề xuất cho bạn

Bảo vệ: [UPDATE] Chia sẻ tổng hợp các phim chiếu rạp Việt Nam

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. …