Pacifico là một mẫu trang đích hiện đại và sạch sẽ, rất dễ dàng để tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Mẫu trang đích này có thể được sử dụng để quảng bá ứng dụng web, ứng dụng di động và tất cả các loại trang web tiếp thị và khởi động. Nhanh chóng và dễ dàng để thiết lập.

Pacifico - Multipurpose HTML Landing Page Template

Các tính năng Template:

  • Cross browser compatible
  • Responsive layout
  • Retina ready
  • Cool animations
  • Working subscription form
  • Fontastic Icons
  • Google Fonts
  • Seo friendly
  • Very easy to set up and use
  • jQuery Features

Demo: https://themeforest.net/item/pacifico-multipurpose-html-landing-page-template/21381262

Download [59 MB]

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium