loading...

Plugin PageLoader

PageLoader v3.0 là một màn hình tải WordPress dễ dàng và hiện trên thanh tiến trình. Thêm plugin này vào chủ đề của bạn như một trình nạp đơn giản hoặc sử dụng nó như một công cụ xây dựng thương hiệu đầy đủ; các công cụ tùy biến rất dễ sử dụng. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

WPML v4.0.5 – Plugin dịch đa ngôn ngữ cho WordPress

WPML – WordPress Multilingual Plugin cho phép chạy các trang web đa ngôn ngữ đầy đủ …