Plugin PageLoader

PageLoader v3.0 là một màn hình tải WordPress dễ dàng và hiện trên thanh tiến trình. Thêm plugin này vào chủ đề của bạn như một trình nạp đơn giản hoặc sử dụng nó như một công cụ xây dựng thương hiệu đầy đủ; các công cụ tùy biến rất dễ sử dụng. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/pageloader-loading-screen-and-progress-bar-for-wordpress/6594364

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin All in One SEO Pack Pro v4.3.5.1 cho wordpress

Có rất nhiều Plugin SEO có sẵn trong thị trường nhưng All in One SEO Pack Pro là plugin Wo…