Phần mềm Autodesk Revit 2019

Dòng phần mềm thiết kế và phát triển của Autodesk Revit được thiết kế và phát triển bởi Mô hình thông tin xây dựng (BIM). Các tên Revitalization and Revitalize mang đến trải nghiệm sống động, sống động và làm nổi bật sức mạnh của phần mềm để tạo ra các thiết kế phức tạp.

Các Tính năng và tính năng của phần mềm Autodesk Revit:

  • Giao diện người dùng đơn giản với khả năng học tập nhanh
  • Thiết kế và vẽ các bản vẽ xây dựng hai chiều và ba chiều
  • Có khả năng thiết lập liên kết giữa kiến ​​trúc, kết cấu và … kiến ​​trúc và thiết lập sự phối hợp giữa chúng
  • Khả năng sử dụng nhóm và đa người dùng trên một dự án
  • Xác định và loại bỏ các lỗi thích ứng Xem, phần và kế hoạch
  • Có khả năng 4D BIM để ước tính chi phí và quản lý dự án dựa trên thời gian
  • Có khả năng tính toán đồng hồ của tòa nhà và thay đổi nhanh chóng của nó trong trường hợp thay đổi bản đồ
  • Trao đổi dữ liệu với phần mềm AutoCAD và 3ds Max

TẢI VỀ [5.6 GB]

Xem thêm Phần mềm thiết kế

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2025

Autodesk 3ds Max là một ứng dụng đa nền tảng chuyên nghiệp dành cho mô hình 3D, hoạt hình …