Best Free Keylogger Pro là một giải pháp phần mềm cho phép bạn theo dõi máy tính của bạn, những gì mà người khác sử dụng máy tính hoặc nhân viên của bạn thao tác trên máy tính.

Phần mềm Best Free Keylogger Pro

Các tính năng chính:

 • Ghi lại các lần nhấn phím
 • Theo dõi bảng tạm
 • Chụp ảnh màn hình
 • Theo dõi trình duyệt web
 • Theo dõi các ứng dụng địa phương
 • Bộ lọc đọc thông minh
 • Báo cáo HTML
 • Hạn chế đối với người dùng / ứng dụng
 • Theo dõi theo lịch trình
 • Mã hóa tệp nhật ký
 • Bảo vệ mật khẩu
 • Gửi báo cáo qua e-mail, FTP, LAN, USB
 • Tự động xóa nhật ký
 • Chế độ vô hình
 • Tự động gỡ bỏ chương trình
 • Kiểm soát của cha mẹ
 • Bộ lọc web
 • Giới hạn thời gian Internet
 • Chặn Internet
 • Khóa ứng dụng

Hệ điều hành tiếng Anh : Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7, Vista

Download [2 MB]

Xem thêm HỆ THỐNG - BẢO MẬT

Được đề xuất cho bạn

UVK Ultra Virus Killer v11.4 – Phần mềm tối ưu, sửa chữa windows

UVK là một chương trình loại bỏ virus mạnh mẽ và có nhiều công cụ sửa chữa Windows. Với gi…