Phần mềm DevExpress Universal

Developer Express Inc được thành lập vào năm 1998 để cung cấp các thành phần với Delphi và C + + Builder và các thành phần NET. Tên của DevExpress đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu và là nhà cung cấp các thành phần lập trình. Các thiết bị như thiết kế giao diện người dùng với đồ hoạ và các tính năng tuyệt vời và báo cáo tiên tiến, hoàn chỉnh và chính xác cho nhiều nền tảng máy tính để bàn và di động và sửa lỗi công cụ xem lại mã lỗi trong chương trình Visual Studio được cung cấp bởi bộ sưu tập này.

Danh sách bao gồm một bộ các thành phần Devexpress Universal cho .NET

 • WinForms Controls
 • ASP.NET WebForms Controls
 • ASP.NET MVC Extensions
 • WPF Controls
 • Silverlight Controls
 • Reporting
 • Windows 8 XAML Controls
 • HTML JS Data Visualization Widgets
 • HTML JS Multi-Use Widgets
 • Data Visualization Dashboard
 • Report Server
 • eXpressApp Framework
 • TestCafé – Functional Web Testing
 • Coded UI Support for WinForms Controls
 • CodeRush
 • DevExtreme Mobile App Framework

Danh sách bao gồm một bộ các thành phần Devexpress ++ Builder VCL for Delphi & C :

 • Office-Inspired
 • Reports & Analytics
 • Navigation & Layout
 • Data Editors
 • Utility and Multi-Use Controls
 • Controllers and Repository Control

Phần mềm DevExpress

Các phiên bản được hỗ trợ Devexpress Universal for .NET:

Framework :

 • .NET Framework 4.0+

IDE:

 • Visual Studio 2010
 • Visual Studio 2012
 • Visual Studio 2013
 • Visual Studio 2015-19

TẢI VỀ  v18.1.3[481 MB]TẢI VỀ  v18.1.4[482 MB]TẢI VỀ  v18.1.5[483 MB]TẢI VỀ  v18.1.6[483 MB]TẢI VỀ  v19.1.3[452 MB]‌‌TẢI VỀ  v20.1.3[474 MB]TẢI VỀ  v22.1[573 MB]

Xem thêm Công cụ lập trình

Được đề xuất cho bạn

Navicat Premium v16.3.3 Full – Quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL

Phần mềm Navicat  là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu MyS…