Phần mềm đổi tên file

Phần mềm đổi tên file hàng loạt này của tác giả Phan Hoàng Nhân (1 mem bên vnz) có giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng, chạy ngay không cần cài đặt. Nếu không chạy được các bạn cần cài Framework 2.0.

Các chức năng cơ bản của phần mềm đổi tên file hàng loạt:

1. Chọn đánh số bắt đầu từ 1 số bất kì
2. Chuyển định dạng số sang n kí tự ( như chuyển 1, 2, 10 thành 001, 002, 010)
3. Đổi tên file theo 1 danh sách chọn trước
4. Thêm từ vào 1 chữ bất kì ( ví dụ bạn có tên file: “Hội rename” bạn thêm chữ “thích” vào chữ thứ 2 bạn được “Hội thích rename”
5. Chức năng cắt bỏ từ đầu, cuối file
6. Chức năng cắt bỏ từ cuối đến kí tự
7. Chọn không đổi tên file (chỉ đổi tên thư mục) hoặc không đổi tên thư mục ( chỉ đổi tên file)
8. Chọn không lưu log file
9. Xóa kí tự đặc biệt
10. Tùy chọn Khởi động cùng window
11. Tùy chọn lưu lại cài đặt mỗi khi thoát
12. Chức năng tách lấy phần số, bỏ phần chữ trong tên file (ví dụ bạn có file “tập 1”, “tập 2” bạn muốn tách lấy “1”, “2”)

TẢI VỀ

Xem thêm PHẦN MỀM TIỆN ÍCH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm XYplorer v24.50 – Trình quản lý tập tin cho Windows

XYPlorer là một trình quản lý tập tin mạnh mẽ cho Windows, một sự thay thế tuyệt vời cho d…