Phần mềm DriverMax Pro 9.17 cho PC
DriverMax Pro – Phần mềm được được thiết kế để tải về các bản cập nhật driver mới nhất cho máy tính của bạn. Bên cạnh đó, DriverMax thu thập thông tin về trình điều khiển được cài đặt trong hệ thống và hiển thị một danh sách đang sử dụng chúng. Cung cấp thông tin về phiên bản driver, ngày tạo, phát triển, số lượng file. Sau đó, xuất khẩu chúng vào một thư mục riêng biệt hoặc đóng gói ZIP-lưu trữ, và sau khi cài đặt lại lên Windows để cài đặt tất cả mọi thứ bạn cần từ một nguồn.
DriverMax xác định các trình điều khiển được cài đặt trong hệ thống và cho phép bạn lưu trữ chúng trong trường hợp hệ thống cài đặt lại. Chương trình này rất dễ sử dụng và cho phép bạn nhanh chóng cài đặt các trình điều khiển hệ thống lưu trữ trong các kho lưu trữ, nếu cần thiết.

Các tính năng chính:

  • Hiển thị thông tin chi tiết về tất cả các trình điều khiển, bao gồm cả phiên bản, ngày phát hành, vv…
  • Tạo một báo cáo chi tiết (TXT / HTM) driver
  • Nó làm cho một bản sao lưu của tất cả các trình điều khiển được cài đặt vào thư mục quy định.
  • Import Wizard để cài đặt trình điều khiển từ một bản sao lưu.
  • Khả năng kiểm tra các phiên bản gần đây nhất của driver.

Phần mềm DriverMax Pro 9.17 cho máy tínhPhần mềm DriverMax Pro 9.17 cho máy tínhPhần mềm DriverMax Pro 9.17

TẢI VỀ

Xem thêm DRIVER

Được đề xuất cho bạn

Driver Reviver v5.42.2.10 Full – Cập nhật driver cho máy tính

Driver Reviver là một phần mềm driver tuyệt vời và hữu ích trên thế giới. Phần mềm này rất…