Giới thiệu: WanDriver nay được đổi tên thành EasyDrv.
Phiên bản Driver: 7.18.130.1 – Released 16.04.2018
Hệ thống hỗ trợ: Windows 7 (x86 / x64), Windows 10 (x86 / x64)
Ngôn ngữ mặc định: Bản nguyên gốc Tiếng Hoa.

Phần mềm Easy WanDriver

Gói chuyển đổi ngôn ngữ cho ai cần đây nhé: https://www.fshare.vn/file/YAAA816HOQAZUZ4

Pass giải nén các files (nếu có): itsk.com

Bản 7.17 Fshare:

FODER FSHARE

Bản 7.18.313.0:

1/ EasyDrv7_Win7.x64_7.17.1218.3.7z
MD5: F59195393CE3A405635B003BE1C9E2D1
SHA1: 81A91553711DEEF5DBF0ACC0FD9A950E4E44FCBA

TẢI VỀ [3.2 GB]

2/ EasyDrv7_Win7.x86_7.17.1218.3.7z
MD5: AE10A8F1E2B1FF5C5E834A39391AC121
SHA1: EFC243A61471D32223784C271FD13791948BB5EA

TẢI VỀ [2.3 GB]

3/ EasyDrv7_Win10.x64_7.17.1218.3.7z
MD5: 41677C4DFB0012BF001641C18EAA431A
SHA1: 6CB95A3DD5EA2FB8DABC59298631CC20BBF3E579

TẢI VỀ [1.9 GB]

4/ EasyDrv7_Win10.x86_7.17.1218.3.7z
MD5: A0B01B3487FC116320D4606BE69D53DB
SHA1: BD545BAF59C6E478468B2DDA8372BB781D990E70

TẢI VỀ [1.5 GB]

Bản 7.18.313.1 (16-04-2018):

1/ EasyDrv7_Win7.x64_7.18.313.1.7z
MD5: F59195393CE3A405635B003BE1C9E2D1
SHA1: 81A91553711DEEF5DBF0ACC0FD9A950E4E44FCBA

TẢI VỀ [3.2 GB]

2/ EasyDrv7_Win7.x86_7.18.313.1.7z
MD5: AE10A8F1E2B1FF5C5E834A39391AC121
SHA1: EFC243A61471D32223784C271FD13791948BB5EA

TẢI VỀ [2.3 GB]

3/ EasyDrv7_Win10.x64_7.18.313.1.7z
MD5: 41677C4DFB0012BF001641C18EAA431A
SHA1: 6CB95A3DD5EA2FB8DABC59298631CC20BBF3E579

TẢI VỀ [1.9 GB]

4/ EasyDrv7_Win10.x86_7.18.313.1.7z
MD5: A0B01B3487FC116320D4606BE69D53DB
SHA1: BD545BAF59C6E478468B2DDA8372BB781D990E70

TẢI VỀ [1.5 GB]

Xem thêm DRIVER

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm cập nhật driver IObit Driver Booster Pro v7.6.0.764

IObit Driver Booster là một trình cập nhật trình điều khiển mạnh mẽ và dễ sử dụng, cung cấ…