Giới thiệu: WanDriver nay được đổi tên thành EasyDrv.
Phiên bản Driver: 7.18.130.1 – Released 16.04.2018
Hệ thống hỗ trợ: Windows 7 (x86 / x64), Windows 10 (x86 / x64)
Ngôn ngữ mặc định: Bản nguyên gốc Tiếng Hoa.

Phần mềm Easy WanDriver

Gói chuyển đổi ngôn ngữ cho ai cần đây nhé: https://www.fshare.vn/file/YAAA816HOQAZUZ4

Pass giải nén các files (nếu có): itsk.com

Bản 7.17 Fshare:

FODER FSHARE

Bản 7.18.313.0:

1/ EasyDrv7_Win7.x64_7.17.1218.3.7z
MD5: F59195393CE3A405635B003BE1C9E2D1
SHA1: 81A91553711DEEF5DBF0ACC0FD9A950E4E44FCBA

TẢI VỀ [3.2 GB]

2/ EasyDrv7_Win7.x86_7.17.1218.3.7z
MD5: AE10A8F1E2B1FF5C5E834A39391AC121
SHA1: EFC243A61471D32223784C271FD13791948BB5EA

TẢI VỀ [2.3 GB]

3/ EasyDrv7_Win10.x64_7.17.1218.3.7z
MD5: 41677C4DFB0012BF001641C18EAA431A
SHA1: 6CB95A3DD5EA2FB8DABC59298631CC20BBF3E579

TẢI VỀ [1.9 GB]

4/ EasyDrv7_Win10.x86_7.17.1218.3.7z
MD5: A0B01B3487FC116320D4606BE69D53DB
SHA1: BD545BAF59C6E478468B2DDA8372BB781D990E70

TẢI VỀ [1.5 GB]

Bản 7.18.313.1 (16-04-2018):

1/ EasyDrv7_Win7.x64_7.18.313.1.7z
MD5: F59195393CE3A405635B003BE1C9E2D1
SHA1: 81A91553711DEEF5DBF0ACC0FD9A950E4E44FCBA

TẢI VỀ [3.2 GB]

2/ EasyDrv7_Win7.x86_7.18.313.1.7z
MD5: AE10A8F1E2B1FF5C5E834A39391AC121
SHA1: EFC243A61471D32223784C271FD13791948BB5EA

TẢI VỀ [2.3 GB]

3/ EasyDrv7_Win10.x64_7.18.313.1.7z
MD5: 41677C4DFB0012BF001641C18EAA431A
SHA1: 6CB95A3DD5EA2FB8DABC59298631CC20BBF3E579

TẢI VỀ [1.9 GB]

4/ EasyDrv7_Win10.x86_7.18.313.1.7z
MD5: A0B01B3487FC116320D4606BE69D53DB
SHA1: BD545BAF59C6E478468B2DDA8372BB781D990E70

TẢI VỀ [1.5 GB]

Xem thêm DRIVER

Được đề xuất cho bạn

Driver Reviver v5.42.2.10 Full – Cập nhật driver cho máy tính

Driver Reviver là một phần mềm driver tuyệt vời và hữu ích trên thế giới. Phần mềm này rất…