Phần mềm ghi màn hình ApowerREC
Phần mềm ghi màn hình ApowerREC

ApowerREC – tên của ứng dụng phần mềm thuộc Apowersoft. Với phần mềm này, bạn sẽ có thể quay video và ghi lại hình ảnh từ màn hình máy tính của bạn. Với phần mềm này, bạn có thể chụp mọi thứ bạn muốn chụp hoặc chụp. Bạn có thể bắt đầu ghi và chụp nhiều hình ảnh và video khác nhau từ toàn bộ màn hình máy tính của mình hoặc chỉ có thể chụp và chụp các phần đã chọn và lựa chọn mà bạn chọn.

Tất cả các video được ghi bằng phần mềm ApowerREC đều đi kèm với âm thanh và âm thanh được ghi lại bởi phần mềm này rất phù hợp và chất lượng. Ngoài ra, phần mềm này có khả năng quay video từ webcam của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm này để tạo video hướng dẫn bằng cách sử dụng khả năng của phần mềm và chất lượng âm thanh được phần mềm này nắm bắt. Các tính năng khác của phần mềm này bao gồm các công cụ chỉnh sửa video, công cụ Ghi lại tác vụ và hơn thế nữa.

Tính năng của ApowerREC:

  • Dễ dàng và dễ sử dụng, giúp mọi người dễ dàng
  • Bạn có thể sử dụng phần mềm này để quay video có chất lượng khác nhau
  • Bạn có thể chụp từ bất kỳ phần nào bạn muốn chọn từ
  • Ghi âm thanh chất lượng cao được thực hiện bởi phần mềm này
  • Với phần mềm này, bạn sẽ có công cụ Trình chỉnh sửa video
  • Bạn sẽ có thể ghi lại webcam của mình
  • Bạn cũng có thể định dạng video đã quay bằng phần mềm này
  • Với công cụ Chụp ảnh màn hình, bạn có thể chụp ảnh ngay lập tức từ máy tính của mình
  • Vv…

Download [80 MB]

Xem thêm ĐA PHƯƠNG TIỆN

Được đề xuất cho bạn

Camtasia Studio 2023 v23.4.5 – Quay và chụp màn hình máy tính

TechSmith Camtasia Studio là giải pháp chuyên nghiệp hoàn chỉnh cho việc ghi lại màn hình …