Phần mềm gỡ mã độc quảng cáo Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer – là một phần mềm loại bỏ phần mềm quảng cáo đơn giản nhưng mạnh mẽ cho Windows, có khả năng phát hiện và gỡ bỏ phần mềm quảng cáo cho tất cả người dùng trong một hệ thống. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian đăng nhập vào các tài khoản người dùng khác và thực hiện việc quét lại. Ultra Adware Killer loại bỏ các thanh công cụ, trình cắm, các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm không mong muốn và các trang chủ bị tấn công, các chương trình có thể không mong muốn (PUP’s). Nó cũng cho phép tùy chọn đặt lại các sở thích của Chrome và Firefox.

Ultra Adware Killer được xây dựng để được nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. Thông thường, bạn chỉ cần nhấn nút Khởi động quét, đợi cho đến khi quá trình quét kết thúc và gỡ bỏ các mục tìm thấy. Thông thường toàn bộ hoạt động mất ít hơn hai phút.

Homepage: http://www.carifred.com/ultra_adware_killer/

Phần mềm gỡ mã độc quảng cáo Ultra Adware Killer

TẢI VỀ Pro [8 MB]

Xem thêm ANTI VIRUS

Được đề xuất cho bạn

Adguard Premium v7.14 – Phần mềm chặn quảng cáo

Adguard là phần mềm để loại bỏ các quảng cáo Internet không mong muốn, cũng như tăng sự an…