Đây là ứng dụng kích hoạt tất cả các phiên bản của Windows và Office 2010, Office 2013, Office 2015, 2016 …

Các phiên bản Windows sau có thể được kích hoạt bằng phần mềm này này:

Các phiên bản Windows sau có thể được kích hoạt bằng phần mềm này này:

Windows XP

 • Home Edition SP3
 • Professional SP3
 • Media Center Edition 2005 SP3

Windows Vista

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Business
 • Business
 • Starter
 • Home Basic
 • Home Basic N
 • Home Premium
 • Ultimate

Windows 7

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Enterprise E
 • Starter
 • Starter E
 • Home Basic
 • Home Premium
 • Home Premium E
 • Professional
 • Professional N
 • Ultimate
 • Ultimate E
 • Embedded POS Ready
 • Embedded
 • Embedded Thin PC

Windows 8

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Core
 • Core N
 • Core ARM
 • Core Country SpecIFic
 • Core Single Language
 • Professional
 • Professional WMC
 • Professional N

Windows 8.1

 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Professional
 • Professional N
 • Professional WMC
 • Core
 • Core Connected
 • Core Connected N
 • Core Connected Single Language
 • Core Connected Country Specific
 • Professional Student
 • Professional Student N
 • Core AR
 • Core N
 • Core Single Language
 • Core Country Specific
 • Embedded Industry A
 • Embedded Industry E
 • Embedded Industry

Windows 10

 • Professional
 • Professional
 • Education
 • Education N
 • Enterprise
 • Enterprise N
 • Enterprise 2015 LTSB
 • Enterprise 2015 LTSB N
 • Home
 • Home N
 • Home Single Language
 • Home Country Specific

Win10 Pre-Release

 • Home Connected
 • Home Connected N
 • Home Connected Single Language
 • Home Connected Country Specific
 • Professional Student
 • Professional Student N
 • Professional 2015 LTSB
 • Professional 2015 LTSB N
 • Home ARM
 • Professional WMC

Windows Server 2008

 • ServerDatacenter
 • ServerDatacenterV
 • ServerEnterprise
 • ServerEnterpriseV
 • ServerEnterpriseIA64
 • ServerStandard
 • ServerStandardV
 • ServerComputeCluster
 • ServerWeb
 • ServerSBSStandard
 • ServerWinFoundation
 • ServerHomeStandard
 • ServerSolution
 • ServerHomePremium

Windows Server 2008 R2

 • ServerDatacenter
 • ServerEnterprise
 • ServerEnterpriseIA64
 • ServerStandard
 • ServerEmbeddedSolution
 • ServerHPC
 • ServerWeb
 • ServerSBSPrime
 • ServerSBSStandard
 • ServerStorageStandard

Windows Server 2012

 • ServerDatacenter
 • ServerStandard
 • ServerMultiPointPremium
 • ServerMultiPointStandard
 • ServerSolution
 • ServerWinFoundation
 • ServerStorageStandard
 • ServerStorageWorkgroup

Windows Server 2012 R2

 • ServerStandardCore
 • ServerStandard
 • ServerDatacenterCore
 • ServerDatacenter
 • SolutionCore
 • Solution
 • ServerCloudStorageCore
 • ServerCloudStorage
 • ServerStorageStandard

Windows Server 2016 RTM

 • ServerStandard
 • ServerDatacenter
 • ServerAzureCor
 • ServerSolution
 • ServerCloudStorage

Office 2010, 2013, 2016 / 365

 • Access
 • Excel
 • Groove
 • InfoPath
 • OneNote
 • *******
 • PowerPoint
 • ProjectPro
 • ProjectStd
 • ProPlus
 • Publisher
 • Standard
 • VisioPrem
 • VisioPro
 • VisioStd
 • Word

Yêu cầu :
.NET 4.0 hoặc Windows 7/8/2012.

Có gì mới trong Phiên bản 3.0 Beta 3 (02/09/2016):

 • Removed LastChance.
 • Fixed problem with incorrect activation of an edition of Windows.
 • Algorithm made more generic KMS activation. Theoretically it would be

TẢI VỀ

Xem thêm PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm iMobile AnyTrans v8.9.2 – Quản lý Android, IOS

AnyTrans 8 là một ứng dụng đáng kinh ngạc cho PC và Mac cung cấp quản lý iPhone, iPad và i…