Phần mềm lập trình java IntelliJ IDEA Ultimate

Phần mềm JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate – Phân tích, soạn thảo mã java giúp bạn, tìm kiếm các kết nối giữa các biểu tượng trên tất cả các tệp dự án và ngôn ngữ. Sử dụng thông tin này nó cung cấp hỗ trợ mã hoá sâu, điều hướng nhanh, phân tích lỗi thông minh, và tái cấu trúc.

Tính năng, đặc điểm của JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate

 • Mã chẩn đoán tự động và thông minh, phân tích tiên tiến, dễ dàng và chuyển hướng chính xác, gỡ lỗi và mã
 • Có khả năng chỉnh sửa và mở rộng mã của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong một môi trường tích hợp
 • Hỗ trợ các chuẩn Web chính và quan trọng nhất và các khuôn khổ như Spring MVC, GWT, Vaadin, Grails, JSF, Struts, Flex và các ngôn ngữ web khác như HTML, CSS, Sass, LESS, JavaScript, CoffeeScript, Node.js, ActionScript
 • Bao gồm các công cụ hoàn chỉnh để chỉnh sửa các cơ sở dữ liệu khác nhau như PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server
 • Phát triển các ứng dụng di động theo nền tảng Android, bao gồm thiết kế giao diện người dùng và tối ưu hóa ứng dụng
 • Hỗ trợ công nghệ Adobe AIR cho Android và iOS
 • Chứa các công cụ kiểm soát phiên bản
 • Các plugin khác nhau để tăng cường chức năng và tối ưu hóa môi trường lập trình

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows 8/7 / Vista / 2003 / XP
 • RAM tối thiểu 1GB, đề nghị RAM 2GB
 • 300MB không gian đĩa cứng + ít nhất 1GB cho cache
 • Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024 × 768
 • JDK 1.6 trở lên

Có gì mới: https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/

Phần mềm Lập trình java IntelliJ IDEA Ultimate

TẢI VỀ v2020.1.3 [649 MB]

Xem thêm Công cụ lập trình

Được đề xuất cho bạn

Navicat Premium v16.3.3 Full – Quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL

Phần mềm Navicat  là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu MyS…