TurboC ++ dành cho Windows là một phiên bản sửa đổi của Borland Turbo C ++ có thể chạy trên các phiên bản Windows mới hơn như Vista, 7, 8 và 10 . Ứng dụng này có tất cả các tính năng của IDE cũ, loại bỏ tất cả các vấn đề không tương thích được gặp phải trong một cài đặt Turbo C + bình thường trên các phiên bản Windows hiện đại.

Phần mềm lập trình Turbo C ++ dành cho Windows

Cách để làm TurboC ++ chạy trên các phiên bản Windows hiện đại

Borland đã đạt được thành công to lớn với việc phát hành Turbo và Borland C ++, lúc đó là các nền tảng IDE đáng tin cậy nhất dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp và nghiệp dư. Trong thời gian đó, Turbo C + + đã trải qua một loạt các sửa đổi, phát triển đã được ngừng lại và tiếp tục, dẫn đến sự biến đổi hoàn toàn của sản phẩm với C + + Builder , hiện thuộc sở hữu của Embarcadero.

Bất kể những biến đổi này, các lập trình viên trên toàn thế giới vẫn trung thành với Turbo C ++ cũ. Thật không may, khả năng tương thích của chương trình với các phiên bản Windows mới nhất vẫn còn gây tranh cãi nhưng vẫn đạt được. Có một số cách giải quyết có liên quan đến việc sử dụng DOSBox để mô phỏng môi trường DOS cũ, một trong số đó là TurboC ++ dành cho Windows.

Đây là một trong những lựa chọn thay thế đáng tin cậy nhất để cố gắng tự giải quyết các vấn đề không tương thích Turbo C ++ với Windows Vista, 7 và 8. Giải pháp dựa vào hộp công cụ nói trên và bao gồm một vài điều chỉnh mã để quản lý khởi chạy thành công và hoạt động đúng đắn của chương trình .

IDE hoàn chỉnh

TurboC ++ dành cho Windows bó tất cả các tính năng của IDE cũ; nó bao gồm trình biên dịch, trình gỡ lỗi, trình bao DOS, các điểm ngắt, kiểm tra mã, đồng hồ, truy tìm, để đặt tên cho những cái quan trọng nhất. Chương trình cũng kết hợp một vài mẫu dự án và chỉ chạy ở chế độ toàn màn hình.

Những ưu điểm mà TurboC ++ dành cho Windows mang lại cho bảng rất nhiều. Ngoài việc giải quyết các vấn đề về tính tương thích của Windows, nó dựa vào một quy trình cài đặt đơn giản, tốc độ xử lý mã phong nha và đòi hỏi ít nỗ lực của người dùng.

BẢN 1BẢN KHÁC

Xem thêm Công cụ lập trình

Được đề xuất cho bạn

Navicat Premium v16.3.3 Full – Quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL

Phần mềm Navicat  là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu MyS…