Phần mềm Pinegrow Web Editor Pro

Pinegrow Web Editor là một trình soạn thảo tuyệt vời để tạo bố cục trang web, có một số lượng lớn các cài đặt và tiện ích con. Bây giờ mọi người có thể tạo bố cục cho trang web và không cần kiến ​​thức chuyên môn về các chương trình như Photoshop hoặc CorelDraw. Chương trình cho phép bạn chỉnh sửa dưới dạng một bố cục hoặc nhiều lần tại một thời điểm.

Pinegrow cho phép bạn làm việc với các tệp HTML trên máy tính của mình. Chỉ cần mở, chỉnh sửa và lưu các tệp HTML. Các trang web của bạn với các công cụ trực quan mạnh mẽ Pinegrow để thêm, chỉnh sửa, di chuyển, sao chép và xóa các phần tử HTML.

Các tính năng chính Pinegrow Web Editor:

Mọi thứ bạn làm trong Pinegrow đều được kiểm soát.
Bạn có thể thay đổi và kiểm tra trang của mình cùng một lúc – ngay cả khi bạn sử dụng các phần tử javascript động. Pinegrow có hỗ trợ đầy đủ cho Bootstrap và Foundation. Kéo và thả các thành phần vào trang và định cấu hình chúng thông qua các thuộc tính giao diện. Pinegrow tự động thiết lập các thuộc tính, thêm các lớp, hoặc thậm chí điều chỉnh mã HTML của một thành phần.

Pinegrow không giấu mã của bạn.
Chỉnh sửa các trang trực quan và bằng mã – cùng một lúc. Các thay đổi được thực hiện thông qua giao diện trực quan được phản ánh ngay lập tức trong cửa sổ mã. Mã chỉnh sửa – ngay cả khi chúng được thực hiện trong trình chỉnh sửa mã bên ngoài – ngay lập tức hiển thị trên trang và trong giao diện trực quan. Pinegrow là công cụ hoàn hảo cho việc học HTML

Trình soạn thảo CSS mạnh mẽ.
Chỉnh sửa các quy tắc CSS trực quan hoặc thông qua mã. Thêm các biến và biểu thức dễ dàng khi tạo chủ đề tùy chỉnh. Sử dụng trình quản lý kiểu để sao chép, cài đặt và xóa kiểu. Các thay đổi được thực hiện cho biểu định kiểu sẽ hiển thị ngay trên tất cả các trang bằng cách sử dụng kiểu này.

Pinegrow cũng cho phép bạn mở bất kỳ trang nào từ Internet.
Chỉ cần nhập URL và bắt đầu chỉnh sửa trang đã xóa: thay đổi bố cục, chỉnh sửa văn bản và hình ảnh, thay đổi quy tắc CSS … Đây là cơ hội tuyệt vời để chỉnh sửa các trang được tạo trên máy chủ CSS và thử các mẫu. Sau đó lưu các tệp HTML và CSS đã sửa đổi vào máy tính.

Thêm các mục vào thư viện tổng hợp
Thêm các thành phần trang thư viện thành phần và sử dụng chúng trong các dự án khác nhau. Thư viện phần tử được lưu dưới dạng plugin javascript Pinegrow, vì vậy bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa, chia sẻ và duy trì chúng.

Sử dụng Pinegrow với trình soạn thảo mã yêu thích của bạn.
Pinegrow phù hợp với quy trình làm việc. Sử dụng nó với trình soạn thảo mã yêu thích của bạn (với Smart Auto-Refresh), kiểm soát nguồn, quản lý gói và triển khai.

TẢI VỀ [102 MB]

Xem thêm Phần mềm thiết kế

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2025

Autodesk 3ds Max là một ứng dụng đa nền tảng chuyên nghiệp dành cho mô hình 3D, hoạt hình …