Phần mềm Siemens Solid Edge Full
Phần mềm Siemens Solid Edge Full

Siemens Solid Edge là một bộ sưu tập các phần mềm dễ sử dụng và giá cả phải chăng được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm, bao gồm thiết kế 3D, mô phỏng, xây dựng và quản lý thiết kế. Solid Edge kết hợp tốc độ và sự đơn giản của mô hình trực tiếp với sự linh hoạt và kiểm soát thiết kế tham số được xây dựng với công nghệ đồng bộ.

Tính năng của Solid Edge của Siemens:

 • Tạo thiết kế nhanh và linh hoạt: Bắt đầu thiết kế 2D và 3D liền mạch mà không cần lập kế hoạch nhàm chán
 • Phản hồi nhanh về các thay đổi thiết kế trong bước cuối cùng: Dễ dàng tạo các thay đổi đối với mô hình CAD 3D
 • Chỉnh sửa dữ liệu CAD 3D: Thực thi các tệp từ các hệ thống CAD 3D khác
 • Cải tiến thiết kế từ các mô hình CAD 3D khác: Sử dụng các chi tiết thiết kế để thiết kế các mô hình khác để tiết kiệm thời gian khi tạo ra các thiết kế mới
 • Chỉnh sửa nhiều phần cùng một lúc
 • Chuẩn bị mô phỏng: Chuẩn bị mô hình phân tích phần tử hữu hạn
 • Mô hình thành phần nhanh và linh hoạt
 • Tính khả dụng của bộ giải pháp có thể mở rộng
 • Quản lý công việc và quy trình làm việc
 • Thiết kế kim loại tấm cao cấp
 • Xuất bản vẽ 2D nhanh
 • Dựng hình đẹp các mô hình thực
 • Xem Solid Edge để biết chi tiết đầy đủ.

TẢI VỀ 2019 [3.27 GB]TẢI VỀ UPDATE [258 MB]

Xem thêm Phần mềm thiết kế

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2025

Autodesk 3ds Max là một ứng dụng đa nền tảng chuyên nghiệp dành cho mô hình 3D, hoạt hình …