Phần mềm Tải Files ISO Microsoft Windows và Office

Một phần mềm nhỏ gọn, miễn phí, không cần cài đặt, bạn có thể dùng nó để tải trực tiếp (ISO) hệ điều hành của Windows và Office với các máy chủ của Microsoft. Giao diện chương trình bằng tiếng Anh, nhưng rất dễ sử dụng và không có gì khó khăn cả. Bạn làm theo các bước mà chương trình yêu cầu, sau đó bạn nhận được một liên kết để tải về và nó sẽ có hiệu lực trong ngày.

Phần mềm Tải Files ISO Microsoft Windows và Office

Nhà phát triển : Jan Krohn
Giấy phép : miễn phí
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Kích thước : 3.43 MB
Yêu cầu hệ thống : NET Framework 4.6.1, Internet Explorer 11

    Xem thêm bài viết liên quan
    Xem thêm Hệ điều hành

    Được đề xuất cho bạn

    Windows 10.0.17763 Version 1809 November Update Fixed

    Windows 10 là đối tác của bạn trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Tận dụng lợi thế của việc khở…