Phần mềm thống kê IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics của IBM là một phần mềm máy tính được sử dụng để phân tích thống kê. SPSS là viết tắt của gói thống kê khoa học cho xã hội. Sau khi mua lại công ty phần mềm của IBM vào ngày 28 tháng 7 năm 2009, PASW, viết tắt của Predictive Analytics SoftWare, đã được phát hành. Nhưng trong phiên bản 19 nó lại được đặt tên là SPSS Statistics.

SPSS là một trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích thống kê trong các ngành khoa học xã hội. Phần mềm này được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu thị trường và thương mại, các nhà nghiên cứu y tế, các công ty lập bản đồ, các cơ quan chính phủ, các nhà nghiên cứu giáo dục, các tổ chức tiếp thị và hơn thế nữa. Ngoài các phân tích thống kê, quản lý dữ liệu và tài liệu cũng là các tính năng phần mềm.

Phần mềm AMOS là một trong những phần mềm thống kê phù hợp nhất để phân tích dữ liệu của luận án quản lý và nhân văn. Phần mềm phân tích thống kê AMOS được sử dụng để tính toán phân tích nhân tố và mô hình phương trình cấu trúc. Đầu ra của phần mềm Emu là đồ họa và do đó tạo điều kiện cho sự hiểu biết của bài báo.

Các tính năng chính của Phần mềm IBM SPSS Statistics:

  • Bao gồm số liệu thống kê mô tả: bảng cờ, tần suất, mô tả, thăm dò, thống kê mô tả tương đối
  • Xác định số liệu thống kê hai cấp: trung bình, t-test, phân tích phân phối, tương quan, kiểm tra nonparametric
  • Dự báo kết quả số: trả về tuyến tính
  • Dự đoán phát hiện nhóm: phân tích nhân tố, phân tích cụm, dấu tách
  • Vv…

TẢI VỀ [923 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM TIỆN ÍCH

Được đề xuất cho bạn

Screaming Frog SEO Spider Full v19.6 – Công cụ SEO website

Giới thiệu qua về phần mềm Screaming Frog SEO Spider Screaming Frog SEO Spider là một phần…