Phần mềm UnHackMe Diệt virut, TrojansPhần mềm UnHackMe là phần mềm diệt virus hiệu quả nhất với bất kỳ phần mềm độc hại. rootkit và phần mềm gián điệp nói chung, có thể phát hiện và gỡ bỏ rootkit, chuyển hướng tìm kiếm trình duyệt ẩn.

Antivirus thường bất lực trong việc phát hiện rootkit vì chúng sử dụng nén và mã hóa các file của mình. Ví dụ như Hacker Defender rootkit. Bạn phải sử dụng UnHackMe để phát hiện và loại bỏ Defender Hacker và các chương trình tương tự. UnHackMe tương thích với tất cả các ứng dụng chống virus nổi tiếng, cung cấp một sự bảo vệ đáng tin cậy hơn đối với máy tính của bạn.

Phần mềm UnHackMe

 

Các tính năng chính:

  • Tự động quét theo lịch trình.
  • Kiểm tra hệ thống của bạn cho các chương trình có khả năng không mong muốn. Trong trường hợp phát hiện chương trình độc hại được cài đặt sẽ bị xóa.
  • Các tìm kiếm bị thay thế trong trình duyệt. Thông thường, thay vì Yandex, Google, Bing, Mail.ru. Cùng lúc đó có rất nhiều quảng cáo hoặc tồi tệ hơn là các kết quả tìm kiếm dẫn đến trang web độc hại. UnHackMe chia tất cả các yếu tố được tìm thấy trong các loại sau: độc hại, đáng ngờ, không rõ nguồn gốc. Các đánh dấu bằng một dấu kiểm màu xanh được kiểm định là an toàn.
  • Kiểm tra phần mở rộng cho trình duyệt. Họ nhúng quảng cáo của bên thứ ba trên các trang web, không chế trình duyệt.
  • Kiểm tra sự hiện diện của các CT khởi động phần mềm trái phép.
  • Thực hiện hệ thống quét cho các dịch vụ độc hại.
  • Kiểm tra file không mong muốn – rác.

Download [48 MB]

Xem thêm ANTI VIRUS

Được đề xuất cho bạn

Adguard Premium v7.14 – Phần mềm chặn quảng cáo

Adguard là phần mềm để loại bỏ các quảng cáo Internet không mong muốn, cũng như tăng sự an…