Windows RepairWindows Repair (bởi Tweaking.com) – là một công cụ nhỏ gọn giúp sửa chữa hầu hết các sự cố của Windows, chẳng hạn như lỗi registry, quyền của tập tin hoặc sự cố với Windows Update, Windows Firewall, Internet Explorer … Các phần mềm độc hại và các chương trình cài đặt sửa đổi cài đặt mặc định của bạn , Những cài đặt ban đầu của Windows sẽ được khôi phục cùng với Windows Repair.

Các tính năng của Windows Repair

Windows Repair có thể thực hiện các thao tác sau: 

 • Reset Tất cả trong các điều khoản Windows registry
 • Reset quyền tập tin
 • Đăng ký lại tập tin hệ thống của bạn để sửa lỗi
 • Recovery WMI
 • Khôi phục Windows Firewall
 • Phục hồi Internet Explorer
 • MDAC Restore và MS Jet
 • Khôi phục file Hosts
 • Loại bỏ các hạn chế thiết lập phần mềm độc hại
 • Khôi phục các phím tắt
 • Khôi phục Winsock và bộ nhớ cache DNS
 • Khôi phục các dịch vụ Windows quan trọng
 • Loại bỏ các tập tin tạm thời
 • Khôi phục các thiết lập Proxy
 • Hiển thị các tập tin ẩn không thuộc hệ thống
 • Cập nhật Windows Updates
 • Sửa chữa các lỗi thiếu đĩa CD / DVD và các vấn đề liên quan
 • Và còn nhiều thứ khác nữa

Phần mềm Windows Repair Pro

TẢI VỀ 4.3.0 [36 MB]TẢI VỀ 4.4.5 Pro [38 MB]

Xem thêm HỆ THỐNG - BẢO MẬT

Được đề xuất cho bạn

UVK Ultra Virus Killer v11.4 – Phần mềm tối ưu, sửa chữa windows

UVK là một chương trình loại bỏ virus mạnh mẽ và có nhiều công cụ sửa chữa Windows. Với gi…