Phần mềm Windows Repair Toolbox

Windows Repair Toolbox là một phần mềm được tạo ra để giúp bạn sửa chữa một hệ thống Windows, làm cho quá trình khởi chạy nhanh hơn, dễ dàng hơn và thống nhất.

Các tính năng của Windows Repair Toolbox

  • Hiển thị thông tin liên quan về máy tính cần sửa chữa: nhiệt độ CPU, tên và % sử dụng; Số lượng RAM được cài đặt trên hệ thống và % sử dụng; Số lượng không gian trống còn lại trong phân vùng C:\partition..
  • Cho phép bạn thực hiện các kiểm tra bảo đảm chất lượng sau khi việc sửa chữa hoàn tất
  • Cho phép bạn lưu các ghi chú về quá trình sửa chữa;
  • Cung cấp một cú click chuột truy cập vào một số công cụ hữu ích của Windows (chkdsk, sfc, regedit, msconfig);
  • Tùy chọn “Unattended fix”, tự động thực hiện: loại bỏ phần mềm độc hại, dọn dẹp và sửa chữa hệ thống và chống phân mảnh đĩa. Một email gửi cho bạn để biết rằng việc sửa chữa tự động hoàn tất và có chứa các bản ghi được gửi cho bạn.

TẢI VỀ

Xem thêm PHẦN MỀM

Được đề xuất cho bạn

Khắc phục: Trình gỡ lỗi đang chạy trong hệ thống của bạn trên Windows 10

Nhiều người dùng Windows không thể khởi động ứng dụng hoặc trò chơi trên Windows 10. Khi m…