Phần mềm Wing FTP Server Corporate

Phần mềm Wing FTP Server là giải pháp FTP / SFTP dành cho doanh nghiệp có thể được sử dụng trong Windows, Linux, Mac OS và Solaris. Nó hỗ trợ nhiều giao thức truyền tệp, bao gồm FTP, FTPS, HTTP, HTTPS và SFTP, cho phép khách hàng của bạn linh hoạt trong cách kết nối với máy chủ. Và nó cung cấp cho các quản trị viên một giao diện dựa trên web để quản trị máy chủ từ bất cứ đâu. Bạn cũng có thể theo dõi hiệu suất máy chủ và các phiên trực tuyến và thậm chí nhận được thông báo qua email về các sự kiện khác nhau đang diễn ra trên máy chủ. Các giao thức truyền tải được hỗ trợ được liệt kê như sau:

  • FTP (File Transfer Protocol)
  • HTTP (Giao thức Truyền Siêu văn bản)
  • FTPS (FTP qua SSL)
  • HTTPS (HTTP qua SSL)
  • SFTP (File Transfer over SSH)

Trang chủ: http://www.wftpserver.com/

TẢI VỀ [8 MB]

Xem thêm Công cụ internet

Được đề xuất cho bạn

SmartFTP Client Enterprise v10.0.2909 – Quản lý Server qua FTP

SmartFTP Client Enterprise là một phần mềm chuyển tập tin mạng mạnh mẽ với nhiều tính năng…