Loading...

Microsoft Visual C++ Runtime Installer

Microsoft Visual C++ là một trình cài đặt tập tin batch đơn bao gồm tất cả các thư viện Visual C ++ tích hợp sẵn. Trước khi cài đặt trình điều khiển trên máy tính, ngay khi bạn hoàn thành định dạng, bạn nên cài đặt tất cả các thư viện Microsoft Visual C ++ để đảm bảo các trình điều khiển phụ thuộc vào nó hoạt động đúng.

Tiện ích này được thiết kế để tăng tốc tải xuống với một cú nhấp chuột đơn giản và nhanh chóng hoàn thành toàn bộ quá trình trong vòng vài phút. Sử dụng Visual C + + Runtime Installer (Tất cả Trong Một), tất cả các tệp tin được đặt đúng vị trí của chúng – tiết kiệm thời gian và  những rủi ro tiềm ẩn.

Visual C++ Runtime Installer bao gồm phiên bản Visual C ++ Runtimes mới nhất năm 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 và 2015.

Có gì mới:

  • Updated the C++ 2013 runtime 12.0.40660.0 –> C++ 2017 runtime 12.0.40664.0
  • Slight changes to the installer and x86/x64 selection; let me know if there are any issues

Visual C++ Installer-Uninstaller 18.02.08 [25 MB]TẢI VỀ 1TẢI VỀ 2

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HỆ THỐNG - BẢO MẬT

Bình luận

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm KeepVid Pro 7.3.0.2 – tải video dễ dàng từ các mạng xã hội

KeepVID là một chương trình để tải video từ một số lượng lớn các trang web trong đó bao gồ…