Loading...

Phần mềm ghost windows Easy Sysprep

Mình xin chia sẻ phần mềm ES4.3 mới nhất đã được fix các lỗi trước đây.

Các lỗi được fix bao gồm:

  1. Lỗi không chạy được ứng dụng trong phần “General Call Interface”
  2. Lỗi Deploy.exe

TẢI VỀ

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm quản lí dịch vụ lưu trữ đám mây Air Explorer Pro 2.3.2

Air Explorer Pro v2.3.2 – là một phần mềm máy tính tiện dụng sẽ giúp người dùng làm …