Đặc điểm:

  • Non destructive effect;
  • Tested and works on pictures with 1500-5000px width images, any resolution;
  • Structurized and editable PSD-file;
  • Different result every time!

Action has been tested and works in CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2015.5, CC2017 versions. Works in any language Photoshop versions.

Gói gồm 3 tệp:

  • Burning Torch.ATN;
  • Burning Torch Brushes.ABR;
  • Burning Torch Patterns.ATN;
  • readme.TXT;

 

Photoshop Action Burning TorchPhotoshop Action Burning Torch 1

TẢI VỀ 15 MB

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Bộ sưu tập các mẫu layer cho các phòng trưng bày và các bài đăng câu đố cho Instagram

Bộ sưu tập này bao gồm 108 mẫu thư viện lớp mở và bài đăng câu đố với các chủ đề thương mạ…