Đặc điểm:

  • Non destructive effect;
  • Tested and works on pictures with 1500-5000px width images, any resolution;
  • Structurized and editable PSD-file;
  • Different result every time!

Action has been tested and works in CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2015.5, CC2017 versions. Works in any language Photoshop versions.

Gói gồm 3 tệp:

  • Burning Torch.ATN;
  • Burning Torch Brushes.ABR;
  • Burning Torch Patterns.ATN;
  • readme.TXT;

 

Photoshop Action Burning TorchPhotoshop Action Burning Torch 1

TẢI VỀ 15 MB

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải về hơn 900 hiệu ứng văn bản Premium đa dạng cho Photoshop

Điểm nổi bật: Hiệu ứng văn bản cao cấp của Photoshop.  Dễ dàng tùy chỉnh – các lớp đ…