EZ SchoolMate - Most Complete School Management System

EZ SchoolMate – Most Complete School Management System – Hệ thống hoàn chỉnh nhất để quản lý trường/cao đẳng của bạn. Tất cả các công việc và sự kiện thực hiện bằng tay ngay bây giờ, có thể được thực hiện tự động thông qua mô đun sinh viên hệ thống , mô-đun giáo viên, mô-đun nhân viên, mô-đun nhập học trực tuyến, mô-đun khuyến mãi, module tài liệu khóa học, module thường, module xử lý kết quả , Môđun nhắn tin nội bộ, môđun cảnh báo email / sms / email và nhiều module khác.

Bạn có thể sử dụng hệ thống này bằng ngôn ngữ của riêng mình, chúng tôi đã tích hợp hỗ trợ cho 11 ngôn ngữ khác nhau. Bạn không cần bất kỳ loại kiến ​​thức kỹ thuật để vận hành hệ thống nhưng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của chúng tôi. Để biết chi tiết, nhấn xem demo bên dưới.

https://codecanyon.net/item/ez-schoolmate-most-complete-school-management-system/19189904

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium