FS Poster wordpress

FS Poster là một Plugin WordPress cao cấp cho phép bạn tự động xuất bản các bài đăng (như các trang/media/sản phẩm vv…) cho nhiều mạng xã hội cùng một lúc. Với Fs poster bạn cũng sẽ có thể lên lịch bài viết, tái xuất bản bài viết đã tạo trước đó, xem báo cáo, nhật ký đầy đủ, truy cập liên kết theo dõi và v.v. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, vui lòng xem Demo.

Bạn sẽ có thể xuất bản bài đăng/trang/sản phẩm của mình lên 8 mạng xã hội cùng một lúc:

  1. Facebook (tài khoản, trang của tôi, trang thích, nhóm)
  2. Twitter (tài khoản)
  3. Instagram (tài khoản)
  4. Linkedin (tài khoản, công ty)
  5. Pinterest (tài khoản)
  6. Reddit (tài khoản)
  7. Tumblr (tài khoản)
  8. VK.com (tài khoản, trang, nhóm, sự kiện)

https://codecanyon.net/item/fs-poster-auto-publish-wp-posts-facebooktwitterlinkedininstagrampinterestreddirvktumblr/22192139


Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin tự động đăng bài Social Auto Poster v2.8.7 cho WordPress

Social Auto Poster WordPress Plugin cho phép bạn tự động đăng tất cả nội dung lên các mạng…