Plugin Làm mờ ống kính máy ảnh nhanh cho AE và Premiere Pro

Hiệu ứng Blur & Glow nhanh nhất trên thế giới cho After Effects và Premiere Pro.

Làm mờ ống kính máy ảnh thực tế nhanh và đẹp

Renders ống kính máy ảnh thực tế mờ giống như bản gốc “Camera Lens Blur” có hiệu lực của Adobe After Effects nhưng nhanh hơn, nhanh hơn!

Ngoài ra, nó cũng có thể tạo ra ánh sáng thường được biểu thị bằng cách kết hợp nhiều lớp mờ.

Làm việc trong Premiere Pro

Fast Camera Lens Blur hiển thị nhanh như hiệu ứng Lens Blur tích hợp trong Premiere Pro được thực hiện bởi Box Blur nhưng với nhiều kết quả đẹp và trung thực hơn. Cuối cùng, bạn có thể làm mờ máy ảnh nhanh chóng và thực tế trực tiếp trong dòng thời gian của mình!

Khả năng tương thích:

After Effects CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
Premiere CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Download [5 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…