Plugin Search & Filter Pro

Plugins Search & Filter Pro cho phép bạn Tìm kiếm và Lọc các bài đăng / tùy chỉnh của bài đăng / sản phẩm tùy chỉnh bằng bất kỳ thông số nào cho phép người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung họ đang tìm kiếm trên trang web của bạn, cho dù đó là bài đăng trên blog, sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, trong woocommerce và nhiều hơn thế nữa.

Danh sách các tính năng chính

 1. Tạo biểu mẫu để tìm kiếm các bài đăng, sản phẩm của bạn hoặc bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào khác trong trang web của bạn
 2. Thêm bộ lọc siêu dữ liệu WordPress và bộ lọc phân loại vào trang web của bạn
 3. Kéo và thả giao diện – làm cho việc xây dựng và chỉnh sửa các hình thức dễ dàng hơn nhiều
 4. Sử dụng AJAX  để hiển thị kết quả! Không có trang làm mới. Cũng chia quyền cho trang của bạn với Ajax
 5. Tính tự động / Số động – tự động cập nhật các giá trị đếm trong các mẫu tìm kiếm khi người dùng đang tìm kiếm để phản ánh chính xác số cụm từ cho tìm kiếm hiện tại.
 6. Sửa đổi truy vấn chính, vì vậy hiển thị kết quả của bạn thật dễ dàng
 7. Tạo nhiều mẫu tìm kiếm khác nhau như bạn muốn và bao nhiêu trang kết quả như bạn muốn
 8. Hiển thị bất kỳ nơi nào trong các trang hoặc chủ đề của bạn sử dụng vật dụng hoặc mã ngắn
 9. Bao gồm hoặc loại trừ các thẻ, danh mục và phân loại khỏi kết quả tìm kiếm của bạn
 10. Và còn rất nhiều tính năng khác nữa, để biết chi tiết vui lòng xem demo bên dưới.

 • designsandcode.com/wordpress-plugins/search-filter-pro

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin All in One SEO Pack Pro v4.3.5.1 cho wordpress

Có rất nhiều Plugin SEO có sẵn trong thị trường nhưng All in One SEO Pack Pro là plugin Wo…