Plugin Super Forms – WordPress Drag & Drop Form Builder

Super Forms là một trong những plugin WordPress duy nhất mà bạn cần cho các hình thức liên lạc của bạn. Plugin WordPress này rất thân thiện với người sử dụng khi xây dựng các biểu mẫu. Với tùy chọn không giới hạn bạn sẽ có thể tạo ra bất kỳ loại hình thức. Với logic điều kiện, các yếu tố đa diện và hàng nghìn tùy chọn tùy chỉnh và cài đặt để điều chỉnh bất kỳ màu nào của bất kỳ phần tử nào phù hợp với nhu cầu của bạn, Gửi email xác nhận, lưu mục liên hệ với dữ liệu đó, và nhiều chức năng hơn nữa cần bạn khám phá!. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút Trên Demo.

https://codecanyon.net/item/super-forms-drag-drop-form-builder/13979866

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin All in One SEO Pack Pro v4.3.5.1 cho wordpress

Có rất nhiều Plugin SEO có sẵn trong thị trường nhưng All in One SEO Pack Pro là plugin Wo…