Plugin Swift Performance cho wordpress

Plugin Swift Performance WordPress Cache & Performance Booster không chỉ là một minify và kết hợp các tập tin CSS và javascript, nó có thể tạo CSS quan trọng giúp trang web của bạn được tăng tốc đáng kể. Plugin này cũng cung cấp bộ nhớ đệm thông minh, bạn có thể yêu cầu bộ nhớ cache AJAX và các yêu cầu động.

Các tính năng của plugin:

Loại bỏ các mã ngăn chặn hiển thị

Swift Performance không chỉ giảm thiểu và kết hợp các tệp CSS và javascript,  nó có thể tạo ra CSS quan trọng ngay trên trang của bạn.

Bộ nhớ cache cải tiến, siêu nhanh

Swift Performance cung cấp bộ nhớ đệm thông minh, bạn cũng có thể yêu cầu AJAX cache và các yêu cầu động.

Trình Tối ưu hoá Hình ảnh

Swift Performance đi kèm với một trình tối ưu hóa hình ảnh tích hợp. Bạn có thể nén losslessly JPEG và PNG hình ảnh của bạn, và cải thiện hiệu suất trang web của bạn.

Hỗ trợ CDN

Swift Performance cung cấp hỗ trợ CDN. Bạn có thể chỉ định một tên máy chủ sẽ được sử dụng cho các tài nguyên tĩnh. Bạn cũng có thể thiết lập 3 cái khác nhau cho CSS, JS và cho các tệp phương tiện.

https://codecanyon.net/item/swift-performance-wordpress-cache-performance-booster/19716242

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin All in One SEO Pack Pro v4.3.5.1 cho wordpress

Có rất nhiều Plugin SEO có sẵn trong thị trường nhưng All in One SEO Pack Pro là plugin Wo…