Plugin WooCommerce MultiStep Checkout Wizard

Plugin WooCommerce MultiStep Checkout Wizard v2.7 cho WordPress có trang Checkout là phần quan trọng nhất của bất kỳ trang web thương mại điện tử nào. Plugin này làm nổi bật trải nghiệm mua sắm của người dùng bằng cách chia tách các phần khác nhau của trang mặc định của Woocommerce Checkout thành các bước jQuery đẹp. Nó sẽ tạo ra checkout wizard để người dùng sẽ có kinh nghiệm mua sắm thuận tiện. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/woocommerce-multistep-checkout-wizard/8125187

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fixed TOC v3.1.18 – table of contents cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung …