Plugin WooCommerce Sales Countdown

WooCommerce Sales Countdown là một plugin tuyệt vời để quảng bá chiến dịch bán hàng của bạn trong WooCommerce. Nó hiển thị hộp đếm ngược với sản phẩm được bán, để cho khách hàng biết thời gian còn lại của họ để mua sản phẩm của bạn với mức chiết khấu. Bạn cũng có thể tính thời gian cho đến giai đoạn bán hàng sắp tới. Yêu cầu cài đặt Plugin WordPress 3.x và WooCommerce 2.x để có thể sử dụng được plugin này. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/woocommerce-sales-countdown/7906953

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin All in One SEO Pack Pro v4.3.5.1 cho wordpress

Có rất nhiều Plugin SEO có sẵn trong thị trường nhưng All in One SEO Pack Pro là plugin Wo…