Plugin WP Mega Menu Pro - Responsive Mega Menu

WP Mega Menu Pro là một plugin Premium WordPress, nơi bạn có thể dễ dàng thêm các vật dụng trong một hoặc nhiều nhóm khôn ngoan. Với plugin này, bạn có thể chỉ định cột cụ thể cho nhóm cụ thể nếu bạn chọn nhóm nhiều loại cho menu mega. Plugin này bao gồm cả trình đơn mega ngang lẫn dọc, đây là plugin xây dựng menu mega với các tính năng để hiển thị trình đơn như là trình đơn thả xuống hoặc loại megamenu với định hướng là loại dọc hoặc ngang. để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin tự động đăng bài Social Auto Poster v2.8.7 cho WordPress

Social Auto Poster WordPress Plugin cho phép bạn tự động đăng tất cả nội dung lên các mạng…