Plugin WP Mega Menu Pro - Responsive Mega Menu

WP Mega Menu Pro là một plugin Premium WordPress, nơi bạn có thể dễ dàng thêm các vật dụng trong một hoặc nhiều nhóm khôn ngoan. Với plugin này, bạn có thể chỉ định cột cụ thể cho nhóm cụ thể nếu bạn chọn nhóm nhiều loại cho menu mega. Plugin này bao gồm cả trình đơn mega ngang lẫn dọc, đây là plugin xây dựng menu mega với các tính năng để hiển thị trình đơn như là trình đơn thả xuống hoặc loại megamenu với định hướng là loại dọc hoặc ngang. để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/wp-mega-menu-pro-responsive-mega-menu-plugin-for-wordpress/19190840

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fixed TOC v3.1.18 – table of contents cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung …