Plugin Yoast Local SEO V4.9 cho WordPress

Bạn muốn đảm bảo trang web của công ty bạn có vị trí cao trên Google ?

Bạn muốn được tìm thấy bởi các khách hàng trong khu vực của bạn ?
Plugin Local SEO được cung cấp bởi yoast seo cho WordPress giúp bạn thiết lập trang web của mình theo cách mà google đưa ra để đưa vị trí xếp hạng map của bạn cao hơn trong Google. LocalSEO  giúp cải thiện khả năng sử dụng thông tin liên lạc trên trang web của bạn.

https://yoast.com/wordpress/plugins/local-seo

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Polylang Pro v2.7.3 – Đa ngôn ngữ cho website wordpress

Polylang là plugin đa ngôn ngữ phổ biến nhất hiện có trên thư mục WordPress. Bạn viết bài …