Plugins Awesome Gallery wordpress

Awesome Gallery được xây dựng để giúp bạn xây dựng các phòng trưng bày đẹp, sử dụng hình ảnh được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như bài đăng, tệp đính kèm, trang, các loại bài đăng tùy chỉnh bao gồm các sản phẩm WooCommerce, Flickr, Instagram, Facebook, album 500px, Thư viện NEXTGEN và thậm chí cả nguồn cấp dữ liệu RSS.

https://codecanyon.net/item/awesome-gallery-instagram-flickr-facebook-galleries-on-your-site/6462937

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fixed TOC v3.1.18 – table of contents cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung …