Plugins tạo form Ninja Forms wordpress

Ninja Forms là trình tạo biểu mẫu WordPress mạnh mẽ, linh hoạt và dễ dàng nhất. Bạn có thể thêm biểu mẫu Ninja vào trang web của mình một cách dễ dàng bằng tiện ích con, shortcode, chức năng mẫu hoặc tự động thêm nó vào bất kỳ nội dung nào bạn chọn. Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, vui lòng nhấp vào nút Demo.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Tải về Plugins Yoast SEO Premium v12.7.1 cho WordPress

Yoast Seo là một plugins nổi tiếng, nó có nhiều tính năng giúp cải thiện trang web của bạn…