WHMCS Client Area cho WordPress by WHMpressWHMCS Client Area mang lại cho khách hàng một khu vực thông tin thanh toán trong WP. Addon này sẽ tích hợp thanh toán của bạn, cung cấp cho bạn tất cả các thành phần giá cả, tabs, comobo, danh sách và tìm kiếm và tất cả các hoạt động WHMCS có thể thực hiện chỉ sau khi đăng nhập. Sự tích hợp này sẽ cung cấp cho khách hàng của bạn trải nghiệm mới, thân thiện và nhất quán. Tiện ích sẽ giúp bạn giữ khách hàng tại trang web WordPress của bạn. Để biết thêm thông tin về Addon này, vui lòng nhấn nút Demo.

Plugins WHMCS Client Area cho WordPress by WHMpress

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fixed TOC v3.1.18 – table of contents cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung …