Woocommerce Delivery Time Picker for Shipping v2.2.1 là một plugins WooCommerce cho phép khách hàng chọn ngày và thời gian giao hàng khi vận chuyển trên trang thanh toán. Khách hàng có thể lựa chọn ngày tháng và thời gian để vận chuyển trong một widget trực quan và thân thiện. Thời gian giao hàng sẽ được hiển thị cho quản trị viên trang web khi xem thứ tự trong khu vực quản trị. Nó cũng sẽ được gửi qua email tới các quản trị viên.

Tính năng nổi bật của plugin này xuất phát từ cấu hình của nó. Quản trị viên có thể dễ dàng thay đổi cách tiện ích chọn ngày giờ xuất hiện ở giao diện người dùng bằng cách thay đổi định dạng văn bản , ngôn ngữ , ngày tháng và thời gian .

Quản trị viên cũng có thể hạn chế ngày tháng và phạm vi ngày để vận chuyển , ngăn khách hàng yêu cầu vận chuyển vào các ngày lễ, cuối tuần, v.v. hoặc có thể cung cấp vận chuyển vào những ngày nhất định trong một tháng.

Ví dụ:

 • 1/1/* – Không vận chuyển vào ngày 1 tháng 1 của bất kỳ năm nào (năm mới)
 • */1/2014 – Không vận chuyển vào ngày đầu tiên của bất kỳ tháng nào của năm 2014
 • 12/24/* - 1/1/* – Không vận chuyển từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm sau
 • */1/* - */5/* – Không vận chuyển trong 5 ngày đầu tiên của bất kỳ tháng nào của năm
 • 8/*/* - 12/1/* – Không vận chuyển từ tháng 8 đến ngày 1 tháng 12 của bất kỳ năm nào

(Các ví dụ khác trong tài liệu plugin)

Có nhiều cách để quản trị viên hạn chế ngày giao hàng, thời gian, không chỉ theo ngày và khoảng ngày như trên mà còn bởi

 • Phương thức vận chuyển
 • Ngày trong tuần
 • Một vài ngày từ hôm nay
 • Số lô hàng mỗi ngày
 • Min / Max giờ
 • Vv…

Để biết thêm thông tin về plugin WordPress này, hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/woocommerce-delivery-time-picker-for-shipping/3787963

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin All in One SEO Pack Pro v4.3.5.1 cho wordpress

Có rất nhiều Plugin SEO có sẵn trong thị trường nhưng All in One SEO Pack Pro là plugin Wo…