CSS3 Responsive Profile Cards

Làm cho trang web của bạn trở nên tuyệt vời với thẻ hồ sơ đặc biệt và bắt mắt này.

Tính năng, đặc điểm

  • 10 thẻ hồ sơ được thiết kế sẵn
  • Thiết kế Responsive
  • 16 Chủ đề

Live Demo: https://previews.envatousercontent.com/files/184585445/index.html

TẢI VỀ [4 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

MTG Red v1.0.1 – Template chơi trò chơi cho IPS Community Suite 4.3

Màu sắc tối cho diễn đàn IPS Community Suite của bạn. Chatbox kiểu dáng huyền bí, bảng điề…