CSS3 Responsive Profile Cards

Làm cho trang web của bạn trở nên tuyệt vời với thẻ hồ sơ đặc biệt và bắt mắt này.

Tính năng, đặc điểm

  • 10 thẻ hồ sơ được thiết kế sẵn
  • Thiết kế Responsive
  • 16 Chủ đề

Live Demo: https://previews.envatousercontent.com/files/184585445/index.html

TẢI VỀ [4 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Share code liên hệ nhanh cực đẹp cho website, blog

Hướng dẫn copy: Chỉ dòng code và chọn open code in new windows góc phải để sao chép. [cray…