Red Gate SQL Toolbelt

Được thành lập vào năm 1999, Red Gate Software Inc. là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các công cụ khác nhau cho các nhà phát triển cơ sở dữ liệu, các nhà phát triển, và Oracle. Có nhiều công cụ để theo dõi và quản lý, sao lưu, so sánh các cơ sở dữ liệu, vv trong tập SQL này. Công cụ SmartAssembly cũng bảo vệ mã .NET trong bộ .NET. Cũng cung cấp là phần mềm Net Reflector. Đó là một chương trình thu thập thông tin và gỡ lỗi mạnh mẽ cho .NET Codes và được cung cấp dưới dạng một phần mềm tự do của Lutz Roeder, đã được mua và mở rộng bởi Red-Gate từ phiên bản 7.

RedGate SQL(SQL Toolbelt) full là một công cụ hỗ trợ đắt lực cho các lập trình viên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server vì có thêm nhiều tính năng mà Microsoft SQL Server không có được. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và kích hoạt bản quyền cho RedGate SQL(SQL Toolbelt).

Để sử dụng SQL bạn cần:

 • Một trong những hệ điều hành Microsoft Windows sau:
  • Windows Server 2003
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows 8
  • Microsoft .NET Framework 3.5 trở lên
  • RAM 256 MB
  • Dung lượng đĩa cứng 200 MB
 • Các phiên bản sau của Microsoft SQL Server được hỗ trợ:
  • SQL Server 2005
  • SQL Server 2008
  • SQL Server 2008 R2
  • SQL Server 2012
  • Cơ sở dữ liệu SQL Azure SQL
  • SQL Server trên Amazon RDS

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt gói và ngắt kết nối kết nối của bạn với internet cho đến khi kết thúc kích hoạt. Chạy công cụ và kích Activate trong cửa sổ kích hoạt, hoặc chọn tùy chọn từ menu Help. Chạy Keygen và chọn công cụ trong phần Program Selection và chọn một trong hai phương pháp trong phương pháp Licensing. Trong phần Chọn bản, chọn chỉnh sửa thường là tốt nhất và đầy đủ nhất ở cuối thanh trượt và nhấp vào Tạo. Sao chép nối tiếp được tạo ra trong phần có liên quan trên trang kích hoạt và nhấp vào Kích hoạt, sau đó nhấp Tự kích hoạt, sau đó bấm Lưu vào tệp và lưu tệp activation.txt. Trong cửa sổ Keygen, nhấp vào Nạp từ tệp và nhập tệp được lưu trong bước trước. Sau đó bấm Save To File, và từ cửa sổ kích hoạt, kích Load from File và nhập tệp tin xuất Keygen và Finish. Rõ ràng, có những công cụ khác không có trong danh sách hỗ trợ Keygen có thể được kích hoạt theo cách này.

TẢI VỀ SQL Toolbelt 2015 [144 MB]TẢI VỀ SQL Toolbelt 2018 [230 MB]TẢI VỀ Red Gate .NET Reflector 10.0.4.406[8 MB]

Password(nếu có): linkerpt.com

Xem thêm Công cụ lập trình

Được đề xuất cho bạn

Quản lý cơ sở dữ liệu với SQLite Expert Professional v5.4.45.590

SQLite Expert Pro – là một công cụ mạnh được thiết kế để đơn giản hóa sự phát triển …