Red Giant All Suites

Red Giant All Suite – một bộ công cụ mạnh mẽ để xử lý ảnh/video. Bao gồm một số lượng lớn plug-ins, bạn có thể xử lý ảnh/video, cải thiện chất lượng, làm việc với hiệu chỉnh màu sắc, kiểu cách, thêm hiệu ứng đồ họa và hơn thế nữa. Tổng cộng, bộ sưu tập bao gồm 7 gói mạnh mẽ, mỗi gói bao gồm nhiều công cụ. Tại Linkerpt, tôi nhắc bạn rằng những công cụ này là có thể là phần mở rộng của các chương trình như Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Apple Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Apple Motion và Avid.

Gói Complete Suite bao gồm:

  1. Effects Suite 15.1.6
  2. Keying Suite 15.1.6
  3. Shooter Suite 15.1.6
  4. Trapcode Suite 15.1.6
  5. Magic Bullet Suite 15.1.6
  6. Red Giant Universe 2.0
  7. Red Giant Automatic Duck Media Copy 4.0.2
  8. Red Giant Automatic Duck Ximport AE 1.0.2

Xem chi tiết tại https://www.redgiant.com/products/ .

Yêu cầu hệ thống:

  • Windows 10 (x64)
  • Adobe After Effects CC (2017-2019)

Old Version v14.1.2:

TẢI VỀ Trapcode Suite v14.1.2 [731 MB]TẢI VỀ Magic Bulet Suite 13.0.9 [140 MB]TẢI VỀ Effects Suite v11.1.11 [195 MB]

New Version v15.1.6:

TẢI VỀ Trapcode Suite v15.1.6 [787 MB]

Xem thêm Phần mềm thiết kế

Được đề xuất cho bạn

CorelDRAW Technical Suite 2022 v24.3 – Phần mềm minh hoạ kỹ thuật

CorelDRAW Technical Suite cr@ck – Technical illustration software là giải pháp của c…