Ứng dụng Root Checker Pro android

Root Checker Pro kiểm tra các ứng dụng để xác minh / kiểm tra thư mục gốc.

Tính năng, đặc điểm :

 • Kiểm tra thông tin xây dựng gốc,
 • Phương pháp kiểm tra gốc nhanh nhất,
 • Kiểm tra thiết bị có nguồn gốc,
 • Thông tin gốc,
 • Xây dựng Thông tin,
 • Kiểm tra trạng thái,
 • Root Access Checker,
 • Phiên bản gốc,
 • CPU,
 • Phiên bản hạt nhân,
 • Nhà chế tạo,
 • Trình tải khởi động và Vv…

CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lineports.Root_Checker_Pro

Download APK File – ARM[6 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM ANDROID

Được đề xuất cho bạn

VPNhub Best Unlimited VPN Secure WiFi Proxy v3.8.5 Android

VPNhub là VPN riêng tư và bảo mật mã hóa dữ liệu cá nhân của bạn và ẩn địa chỉ IP, vị trí …