Ứng dụng Root Checker Pro android

Root Checker Pro kiểm tra các ứng dụng để xác minh / kiểm tra thư mục gốc.

Tính năng, đặc điểm :

 • Kiểm tra thông tin xây dựng gốc,
 • Phương pháp kiểm tra gốc nhanh nhất,
 • Kiểm tra thiết bị có nguồn gốc,
 • Thông tin gốc,
 • Xây dựng Thông tin,
 • Kiểm tra trạng thái,
 • Root Access Checker,
 • Phiên bản gốc,
 • CPU,
 • Phiên bản hạt nhân,
 • Nhà chế tạo,
 • Trình tải khởi động và Vv…

CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lineports.Root_Checker_Pro

Download APK File – ARM[6 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM ANDROID

Được đề xuất cho bạn

ExpressVPN Premium Mod v11.8 – Best Android VPN

ExpressVPN là một dịch vụ VPN nhanh, dịch vụ proxy thiết kế để bảo vệ sự riêng tư và bảo m…