Công cụ Screaming Frog Log File Analyser

Screaming Frog SEO Log File Analyzer được thiết kế dành cho các Seoer. Ví dụ Kiểm tra URL của các chủ đề bạn đã mở và kiểm tra xem trang web của bạn đã truy cập bất kỳ tài khoản bot nào chưa . Nó cũng có thể phân tích và lưu trữ dữ liệu của các tệp nhật ký trong cơ sở dữ liệu của bạn. Với các công cụ này, bạn sẽ có thể:

 1. Thu thập dữ liệu URL – Xem và phân tích chính xác URL nào đã được thu thập bởi các bot tìm kiếm, chẳng hạn như Googlebot và Bingbot.
 2. Thu thập thông tin tần số – Phân tích các URL được thu thập thông tin thường xuyên nhất & ít nhất bằng cách tìm kiếm tác nhân người dùng bot.
 3. Dữ liệu sự kiện đầy đủ – Truy cập dữ liệu sự kiện tệp nhật ký đầy đủ cho mỗi URL được phát hiện trong nhật ký theo dấu thời gian.
 4. Lỗi – Xác định lỗi phía máy khách, chẳng hạn như liên kết bị hỏng và lỗi máy chủ (mã phản hồi 4XX, 5XX).
 5. Chuyển hướng – Xem chuyển hướng vĩnh viễn & tạm thời (phản hồi 302 hoặc 301).
 6. Mã phản hồi không nhất quán – Xem nhanh các URL có mã phản hồi không nhất quán trong một khoảng thời gian.
 7. Thời gian phản hồi cuối cùng – Xem chính xác khi bot tìm kiếm lần cuối thu thập thông tin URL (và lần đầu tiên, cũng như mọi sự kiện khác!).
 8. Byte trung bình – Phân tích byte trung bình của mỗi URL được thu thập trực tiếp từ dữ liệu sự kiện tệp nhật ký.
 9. Thời gian phản hồi trung bình (ms) – Khám phá thời gian phản hồi trung bình của mỗi URL.
 10. Người giới thiệu – Xem số lượng sự kiện người giới thiệu cho mỗi URL được phát hiện.
 11. Thư mục – Phân tích các thư mục và phần được thu thập thông tin thường xuyên nhất và ít nhất của trang web.
 12. URL chưa được thu thập – Nhập danh sách URL và khám phá các URL chưa được thu thập thông tin.
 13. Orphan  URL – Nhập danh sách URL & khám phá trong dữ liệu nhật ký nhưng bạn không biết.
 14. Phân tích Bots theo thời gian – Tải lên nhiều tệp nhật ký cùng một lúc hoặc theo thời gian, để phân tích và đo lường hoạt động của bot.
 15. So sánh bất kỳ dữ liệu nào – Tải lên bất kỳ dữ liệu nào với tiêu đề ‘URL’ để tự động khớp với dữ liệu tệp nhật ký và phân tích.
 16. Xác minh các Bots tìm kiếm – Tự động xác minh các bot tìm kiếm như Googlebot và xem các yêu cầu giả mạo IP.

Xem tính năng phiên bản mới: https://www.screamingfrog.co.uk/log-file-analyser-3-0/

Download[170 MB]

Xem thêm MARKETING + TOOLS

Được đề xuất cho bạn

Screaming Frog SEO Spider Full v19.6 – Công cụ SEO website

Giới thiệu qua về phần mềm Screaming Frog SEO Spider Screaming Frog SEO Spider là một phần…