Script Simple Youtube Video Downloader

Script này sẽ cho phép người dùng trang web của bạn và bạn có thể dễ dàng tải xuống bất kỳ video nào từ YouTube. Có thể tải xuống video có chất lượng khác (từ mp4 đến 3gp), Bạn cũng có thể tải xuống một bản âm thanh từ video trên YouTube. Tập lệnh rất đơn giản để cài đặt.

Tính năng, đặc điểm

  • Tải xuống các video có chất lượng khác (mp4, 3gp)
  • Tải xuống bản âm thanh
  • Không đòi hỏi kĩ năng

Hướng dẫn

  • Giải nén các tập tin vào thư mục được phép trên máy chủ web của bạn
  • Mở url http://domain.com
  • OK

DEMOhttp://linkerpt.freevnn.com/youtube-downloader/

TẢI VỀ

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

[PHP Scripts] ImgHosting – Code hệ thống lưu trữ hình ảnh

ImgHosting – Image Storage System lưu trữ hình ảnh nhanh chóng và dễ dàng mà không c…